Firebull - kamna na dřevo

Kvalitní český výrobek. 


Trubková kamna Firebull se vyrábí s levostranným i pravostranným otvíráním dvířek. Dvířka mohou být plná, nebo s žáruvzdorným keramickým sklem.


- rychlý nástup tepla po zatopení

- dlouhá doba hoření po přiložení

- velký průměr dvířek pro velká polena

- velký skleněný průzor

- výběr popela 1 - 2x za měsíc

- samovolné promísení teplého vzduchu v místnosti bez pomocí hlučného ventilátoru

- dvojí spalování sekundárním vzduchem (cb systém)

- konstrukční materiál ocel o síle 4 až 8mm, trubky 3,6mm 


Video o kamnech Firebull

Výhody kamen Firebull kterými vynikají oproti konkurenci

Kamna Firebull jsou chráněna průmyslovým vlastnictvím a jsou homologovaná.

Výměníkové trubky jsou součástí těla kamen a zároveň spalovací komory. Jsou osazeny střídavě proti sobě, mezi nimi je ocelový pás. Teplovzdušná kamna Firebull mají tyto výměníkové trubky vsunuty z 80% do spalovací komory, tím je využita jejich větší teplosměnná plocha, která přichází do kontaktu s horkými plyny.

Snížení teploty spalin a tím i další navýšení energetické účinnosti kamen, vytváří deflektor (přepážka), který prodlužuje cestu horkých plynů k vyústění do komínu. Horké plyny se cestou ochlazují o stěny výměníkových trubek. Tento deflektor je umístěn v té nejvrchnější části kamen a tvoří tím velkou spalovací komoru. Výhodou je, že s vysokými teplotami ze spalovací komory přijde do styku velmi dlouhá část výměníkové trubky a tím dochází k účelnému předání tepla.

Tuto domyslně získanou tepelnou energii je nutné co nejrychleji předat do vyhřívaného prostoru a zároveň zajistit dostatečný přísun nového studeného vzduchu u podlahy.

U kamen Firebull jsou vrchní části výměníkových trubek nasměrovány vzhůru, proto tento proces v porovnání podobných trubkových kamen funguje efektivněji a to i bez pomoci hlučného ventilátoru.

Použitý materiál plech o síle 4mm, včetně hrdla kouřovodu, trubky 3,5mm a žárem nejnamáhanější část kamen deflektor je o síle 8mm. 

Ruční výroba.

Kamna Firebull jsou vybavena předním i zadním přívodem primárního spalovacího vzduchu, ale i přívodem sekundárního vzduchu, pro regulaci výkonu jsou ovládány klapkou.

Kamna Firebull mají dvojí spalování ( CB systém ). Terciální spalovací vzduch je přiveden z přední části kamen dlouhým kanálem k tryskám pod deflektor. Délka tohoto kanálu zajišťuje vysoké ohřátí terciálního vzduchu, díky kterému dochází ke zplynování emisí a těkavých plynů v horní části spalovací komoře. Výsledkem je ekologické a úsporné spalování. Bez ohřátí terciálního vzduchu, nefunguje CB systém spolehlivě nebo dokonce vůbec.

Tyto výhody výrazně přináší maximální ohleduplnost k životnímu prostředí a energetickou účinnost, která se odráží na spotřebě paliva a tím je např. zajištěna návratnost investice kamen.

Kamna Firebull = ruční výroba. Garantovaná záruční doba je 3 roky. Záruka se nevztahuje na prasklé sklo.