Firebull - kamna na dřevo

Jedná se o kvalitní český výrobek. Zde jsou jednoduše znázorněny jejich odlišující faktory od podobných kamen, díky kterým Firebull vyniká.

Trubková kamna Firebull se vyrábí s levostranným otvíráním dvířek, pravostranné otvírání, je nutné nahlásit předem při objednání. Dvířka mohou být plná, nebo s žáruvzdorným keramickým sklem.

Kamna Firebull jsou chráněna průmyslovým vlastnictvím a jsou homologovaná.

Výměníkové trubky jsou součástí těla kamen a zároveň spalovací komory. Jsou usazeny střídavě proti sobě, mezi nimi je ocelový pás. Teplovzdušná kamna Firebull mají tyto výměníkové trubky vsunuty z 80% do spalovací komory, tím je využita jejich větší teplosměnná plocha, která přichází do kontaktu s horkými plyny.

Snížení teploty spalin a tím i další navýšení energetické účinnosti kamen vytváří deflektor (přepážka), který prodlužuje cestu horkých plynů k vyústění do komínu. Horké plyny se cestou ochlazují o stěny výměníkových trubek. Tento deflektor je umístěn v té nejvrchnější části kamen a tvoří tím velkou spalovací komoru. Výsledkem je, že s vysokými teplotami ze spalovací komory přijde do styku velmi dlouhá část výměníkové trubky a tím dochází k účelnému předání tepla.

Tuto domyslně získanou tepelnou energii je nutné co nejrychleji předat do vyhřívaného prostoru a zároveň zajistit dostatečný přísun nového studeného vzduchu u podlahy.
Tento proces funguje samovolně,  jelikož teplo stoupá vzhůru.

U kamen Firebull jsou vrchní části výměníkových trubek nasměrovány vzhůru, díky tomu tento proces funguje urychleně.

Tyto výhody výrazně přináší vyšší energetickou účinnost, která se odráží na spotřebě paliva a tím je zajištěna návratnost investice kamen.

Na kamna Firebull je záruční doba 30 měsíců. Záruka se nevztahuje na prasklé sklo.