Firebull - kamna na dřevo

Jedná se o kvalitní český výrobek. Zde jsou jednoduše znázorněny jejich odlišující faktory od podobných kamen, díky kterým Firebull vyniká.

Trubková kamna Firebull se vyrábí s levostranným otvíráním dvířek, pravostranné otvírání, je nutné nahlásit předem při objednání. Dvířka mohou být plná, nebo s žáruvzdorným keramickým sklem.

Kamna Firebull jsou chráněna průmyslovým vlastnictvím a jsou homologovaná.

Výměníkové trubky jsou součástí těla kamen a zároveň spalovací komory. Jsou osazeny střídavě proti sobě, mezi nimi je ocelový pás. Teplovzdušná kamna Firebull mají tyto výměníkové trubky vsunuty z 80% do spalovací komory, tím je využita jejich větší teplosměnná plocha, která přichází do kontaktu s horkými plyny.

Snížení teploty spalin a tím i další navýšení energetické účinnosti kamen,  vytváří deflektor (přepážka), který prodlužuje cestu horkých plynů k vyústění do komínu. Horké plyny se cestou ochlazují o stěny výměníkových trubek. Tento deflektor je umístěn v té nejvrchnější části kamen a tvoří tím velkou spalovací komoru. Výhodou je, že s vysokými teplotami ze spalovací komory přijde do styku velmi dlouhá část výměníkové trubky a tím dochází k účelnému předání tepla.

Tuto domyslně získanou tepelnou energii je nutné co nejrychleji předat do vyhřívaného prostoru a zároveň zajistit dostatečný přísun nového studeného vzduchu u podlahy.

U kamen Firebull jsou vrchní části výměníkových trubek nasměrovány vzhůru, proto tento proces v porovnání podobných trubkových kamen funguje efektivněji a to i bez pomoci hlučného ventilátoru.

Použitý materiál plech o síle 4mm, včetně hrdla kouřovodu, trubky 3,5mm a žárem nejnamáhanější část kamen deflektor je o síle 8mm. Ruční výroba.

Kamna Firebull jsou vybavena předním i zadním přívodem primárního spalovacího vzduchu, ale i přívodem sekundárního vzduchu, pro regulaci výkonu jsou ovládány klapkou.

 Kamna Firebull mají i dvojí spalování ( CB systém ). Terciální spalovací vzduch je přiveden z přední části kamen dlouhým kanálem k tryskám pod deflektor. Délka tohoto kanálu zajišťuje vysoké ohřátí terciálního vzduchu, díky kterému dochází ke zplynování emisí a těkavých plynů v horní části spalovací komoře. Výsledkem je ekologické a úsporné spalování. Bez ohřátí terciálního vzduchu, nefunguje CB systém spolehlivě nebo dokonce vůbec.

Tyto výhody výrazně přináší maximální ohleduplnost k životnímu prostředí a energetickou účinnost, která se odráží na spotřebě paliva a tím je např. zajištěna návratnost investice kamen.

Kamna Firebull = ruční výroba. Garantovaná záruční doba  je 3 roky. Záruka se nevztahuje na prasklé sklo.